Ik kan tegen een stootje

Op 17 juni presenteert Lucille Werner het programma Minister van Gehandicaptenzaken. Uit een aantal kandidaten wordt dan een geschikte minister gekozen. Iemand die de belangen van de twee miljoen mensen met een beperking bovenaan de agenda moet krijgen.

Een show om een 'Minister van Gehandicaptenzaken’ te kiezen. Is dat nodig?
‘De verkiezing wordt een mooi eve- nement, waarin we aandacht vragen voor de twee miljoen Nederlanders met een beperking. Ze kunnen min- der goed onderwijs volgen en hebben minder kans op een baan en leuke sociale contacten. Het gaat om een enorme groep – zeker als je kwetsbare ouderen meetelt. Door de vergrij- zing neemt het aantal alleen maar toe. Uiteindelijk krijgen we immers allemaal te maken met beperkingen: je komt een trap zonder leuning niet meer op, ziet en hoort slechter. Het gaat ons allemaal aan. En voor ons allemaal is het goed als deze groep mensen uit de voeten kan. We kun- nen hun expertise niet missen.’

Lees verder in Vertel.