Het moet niet voelen als werk

‘Het is belangrijk dat iedereen die aan M werkt het beste uit zichzelf kan halen’

Sinds april draait de machine achter de talk- show M weer op volle toeren. Met de ervaring van het eerste seizoen en een iets grotere re- dactie werkt men vanuit de Westergasfabriek aan een nog beter programma. Enkele makers die er vanaf het begin bij zijn, vertellen wat er komt kijken bij deze dagelijkse talkshow.

Nico Arends,
hoofdredacteur
‘Onze eindredactie bestaat uit mijzelf als hoofdredacteur met daarnaast vier samenstellers en een redactiecoördi- nator. De samenstellers zijn ieder om de beurt verantwoordelijk voor één uitzending. Zelf ben ik eindverant- woordelijk voor het hele programma en de algehele inhoudelijke lijn. En naast mij staat natuurlijk Margriet.

Ik geef aan wat volgens mij goed of leuk is voor het programma en daar komen Margriet en ik meestal prima uit. Maar uiteindelijk moet zij het onderwerp of de gast ‘voelen’, het blijft haar programma. We zijn bezig om de identiteit van M dit seizoen nog verder vorm te geven. Natuurlijk wil je je als programma onderschei- den, dat is een leuke, spannende opgave. We hebben relatief veel vrou- wen en gasten met een niet-westerse migratieachtergrond aan tafel. En we durven nieuwe gezichten te introdu- ceren. Dat is geen doel op zich, maar ik ben er wel trots op hoe wij dat aanpakken.’

Lees verder in Vertel.