Achter ieder mens zit een verhaal

Ze is actief in de afdelingsraad van de KRO en organiseert wandeltochten bij de Franciscaanse beweging. Thea van de Werf-Feenstra (1949): ‘Dit werk is óók een verrijking voor mezelf.

Hoe kwam je ertoe je aan te sluiten bij de Franciscaanse Beweging?
‘Ik heb altijd iets gehad met Franciscus van Assisi. Mijn middelbareschooltijd heb ik doorgebracht bij de Fran- ciscanen in Bolsward. Daar kwam ik voor het eerst in aanraking met deze bijzondere man, die weliswaar meer dan 800 jaar geleden leefde, maar wiens boodschap nog steeds actueel is. Ik heb altijd contact gehouden met de broeders en een van hen vertelde me over de Franciscaan- se Beweging. Iedereen die zich verbonden voelt met het gedachtengoed van Franciscus kan zich hierbij aansluiten, of je nou katholiek of protestants bent, of een andere levensbeschouwing aanhangt.’

Waar staat de Beweging voor?
‘In de geest van Franciscus van Assisi zoekt de Francis- caanse Beweging naar vrede. We zetten ons in voor een samenleving waarin het niet om macht en bezit draait, maar waarin iedereen een plek heeft en betrokken is naar elkaar. Leven in eenvoud en kwetsbaar durven zijn, dat zijn belangrijke waarden in de Franciscaanse Beweging.’

Hoe doe je dat in je eigen leven?
‘Het is echt niet zo dat ik in een bruine pij loop, hoor! Maar de basis- gedachte van eenvoud vind ik heel belangrijk. Ik heb een goed leven, daar probeer ik meer bij stil te staan. Tevreden zijn met wat ik heb en zelfs met wat minder genoegen nemen. Toen ik 60 werd ben ik gestopt met mijn baan in het onderwijs, dat kon ook, financieel gezien. Ik heb nu minder geld, maar haal zeer veel voldoening uit het vrijwilligerswerk voor de KRO en later voor de Franciscaanse Beweging.’

Wat is de gedachte achter de wandelingen die je organiseert?
‘Het idee is dat mensen elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek raken. Elke wandeling heeft een thema uit de Franciscaanse traditie. Dit jaar zijn dat thema’s uit het Zonnelied dat Franciscus van Assisi schreef: zon, wind, water, aarde. We splitsen de groep in clubjes van 7 of 8 mensen die onder begeleiding op pad gaan. Na een korte inleiding krijgen de wandelaars een gesprekskaart mee met daarop vragen rondom het thema.’ 

Hoe begeleidt je zo’n gesprekswandeling?
‘Het leuke van wandelen is dat mensen makkelijk aan de praat raken. Het brengt ze echt bij elkaar. Mijn rol bestaat dan ook vooral uit luisteren. En mensen de ruimte geven, ook om niet te praten, als ze dat niet willen. We wandelen sowieso een gedeelte van de route in stilte.’

En wat doe je als er geen gesprek ontstaat?
‘Er ontstaat altijd een uitwisseling, is mijn ervaring. Ik verbaas me over het gemak waarmee mensen het gesprek aangaan met onbekenden, hoeveel ze blootgeven van zichzelf. Ik ben altijd verrast over de mensen die ik tegenkom. Bij de kennismaking aan het begin van de dag kun je nog wel eens denken: “Wat een wonderlijk figuur”, maar als ik iets heb geleerd van dit werk is dat achter ieder mens een verhaal zit.’

Heb je een bijzondere herinnering aan een wandeling?
‘Ik denk meteen aan een vrouw met een hersenbeschadiging, die regel- matig meegaat. Ze voelt zich vaak buiten de maatschappij staan, maar onze wandelingen vindt ze heerlijk. De laatste keer dat ik haar zag was het thema wind. Ze mopperde dat ze daar een hekel aan had, maar aan het eind van de dag spreidde ze haar armen en riep: “Wind, ik zal nooit meer boos op je zijn. Ik ben zo blij met de wind, want die maakt mijn hele hoofd leeg en vrij.” De hele groep was ontroerd; op zo’n moment word ik warm vanbinnen.’

Daar doe je het voor?
‘Mensen die elkaar vinden, op dat moment, op die plaats. Die elkaar écht ontmoeten, tussen wie iets gebeurt. Als je daar getuige van bent, gebeurt er ook iets met jou. Dat geeft een gevoel van: zo is het bedoeld. Zo hebben mensen iets aan elkaar, zo sta je niet alleen.’

Franciscaanse beweging
De Franciscaanse Beweging zet zich in voor een samenleving waarin iedereen een plaats heeft, waarin men op elkaar betrokken is en waarin men kwetsbaar en eerlijk durft te zijn. Een samenleving waarin niet macht, bezit of succes leidend zijn, maar het feit dat we allemaal gelijke mensen zijn belangrijk is. De beweging organiseert activiteiten door het hele land. Denk aan kloos- terweekenden, studiebijeen- komsten, ontmoetingscafés en wandelingen. Franciscaansebeweging.nl